Angst behandling

Angstbehandling med kognitiv adfærdsterapi – i folkemunde mest benævnt kognitiv terapi, hvorfor jeg har valgt også at gøre det i mine tekster her på siden – er en evidensbaseret terapeutisk tilgang, der har vist sig effektiv i at hjælpe med at håndtere og overvinde angst. Kognitiv terapi fokuserer på forholdet mellem tanker, følelser og adfærd, og hvordan disse elementer påvirker hinanden. Centralt i kognitiv terapi er ideen om, at det ikke er det, du er angst for, som i sig selv forårsager din angst, men snarere dine tanker om, eller fortolkninger af, det du er angst for.

I behandlingen af angst med kognitiv terapi arbejder vi sammen om at identificere og udfordre de negative og ofte irrationelle tanker, der bidrager til din angst. Disse tanker, også kendt som kognitive forvrængninger, kan omfatte altoverskyggende generaliseringer, katastrofetænkning, sort/hvid-tænkning, eller meget negativ tænkning om dig selv. Hvis du for eksempel lider af angst, kan du fejlagtigt tænke, at hvis noget dårligt kan ske, så vil det med stor sandsynlighed ske, eller at hvis du laver en mindre fejl, så er du en total fiasko.

Ved at blive bevidst om dine tankeprocesser og lære at betvivle deres gyldighed, kan du begynde at ændre din måde at tænke på, hvilket igen kan reducere dit angstniveau. Dette indebærer ofte en proces, hvor du lærer at genkende, udfordre og erstatte negative tanker med mere realistiske og afbalancerede alternativer. For eksempel, hvis du er bange for at tale offentligt og tænker, “Jeg vil helt sikkert lave en fejl og ydmyge mig selv”, kan vi sammen finde frem til en tanke, der er mere afbalanceret og realistisk, som eksempelvis “Det er normalt at være nervøs, men jeg er forberedt og kan håndtere situationen.”

Ud over at arbejde med tanker omfatter kognitiv terapi også adfærdsmæssige eksperimenter og øvelser. Disse aktiviteter er designet til at hjælpe dig med at konfrontere din angst i et kontrolleret og systematisk miljø, hvilket giver mulighed for at få praktisk erfaring med at kunne håndtere din angst og se, at de frygtede konsekvenser, du har opstillet i dit hoved, ofte ikke materialiserer sig. Lider du eksempelvis af social angst, kunne et eksperiment være gradvist at udsætte dig for sociale situationer, hvor du kan teste dine negative forestillinger, og undersøge om de sker i virkeligheden. Herigennem vil du øve og udvikle dine færdigheder og tilliden til dig selv.

Kognitiv terapi er typisk en tidsbegrænset behandling, der varer et bestemt antal sessioner. Denne tilgang er meget struktureret, og du vil ofte få hjemmeopgaver fra gang til gang, der hjælper med at anvende det, du lærer i terapien, i din hverdag. Målet er ikke kun at reducere dine angstsymptomer, men også at udstyre dig med færdigheder og strategier, du kan bruge fremover på egen hånd.

Det er min klare erfaring med at bruge kognitiv terapi i behandlingen af angst, at det virker rigtig godt. Denne terapiform er effektivt for flere former for angstlidelser, herunder generaliseret angst, panikangst, social angst og enkeltfobier. En af de største fordele ved denne terapiform er, at den ikke kun tilbyder umiddelbar lindring, men også bidrager til langvarige forandringer i din tankegang og dine adfærdsmønstre, hvilket giver dig værktøjer til at håndtere angst, og andre ting, gennem hele livet.

Angst er en meget kropslig lidelse – du mærker ofte angsten i kroppen gennem en masse forskellige fysiske fornemmelser. Når du skal behandle angst, er det derfor vigtigt ret hurtigt at give dig en forståelse for, hvad det er, der sker i din krop og din hjerne, når du har angst. I selve behandlingen af de forskellige angstlidelser, med undtagelse af panikangst –  er det dog primært dine tanker og handlinger, der er i fokus, ud fra den antagelse at dette arbejde vil have en effekt på dine følelser og kropsfornemmelser.