Angst behandling

Siden 1960’erne, hvor psykiater Aaron T. Beck udviklede Kognitiv Terapi er der blevet gennemført mere end 1000 kliniske forsøgsstudier (på engelsk Clinical Trail Studies/Research), der viser at kognitiv adfærdsterapi eller kognitiv terapi er effektiv til behandling af mange forskellige psykiske lidelser og problematikker. Den evidens, der er indhentet omkring virkningen af kognitiv terapi, er så omfattende, at sundhedsstyrelsen i Danmark anbefaler, at man som behandler bruger Kognitiv Terapi til de fleste psykiske lidelser.

Sundhedsstyrelsen i Danmark anbefaler kun internetbaseret eller standard kognitiv adfærdsterapi til behandling af angst. NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) er det engelske svar på Sundhedsstyrelsen i Danmark. NICE udsteder ligeledes anbefalinger til, hvordan angst skal behandles i England. Ud af de mange forskellige terapiformer der eksisterer, anbefaler NICE kun kognitiv terapi (CBT) til behandling af angst.

Jeg følger Sundhedsstyrrelsens anbefalinger, både fordi der, bag deres anbefalinger, ligger en dybdegående undersøgelse af den relevante forskning, men også fordi deres anbefalinger stemmer overens med, hvad jeg selv har erfaret i alle de år, jeg har været psykolog og har behandlet angstlidelser med kognitiv terapi.

Det, der gør kognitiv terapi effektiv i behandlingen af angst, er, at vi arbejder med alle aspekter af angstlidelsen.  Jeg taler her om et af grundelementerne i kognitiv terapi – den kognitive diamant. Den kognitive diamant er en model, der illustrerer dynamikken mellem vores tanker, følelser, adfærd og kropsfornemmelser, altså hvordan disse 4 elementer gensidigt påvirker og styrer hinanden. Derfor er den et super redskab til både at få et overblik over, hvordan din angst påvirker dig, og hvordan du kan arbejde med angsten, så den holder op med at påvirke.

I alle angstproblematikker og lidelser er de 4 elementer i diamanten i spil. Lad mig vise dig et eksempel:

Det eksemplet her illustrerer er, hvordan den gensidige påvirkning af tankerne, følelserne, adfærden og kropsfornemmelserne er med til at forstærke angstfølelsen, når der er negative tanker på spil, og hvordan der er mere ro i kroppen og følelserne, når der er positive eller realistiske tanker i spil.

Angst er en meget kropslig lidelse – man mærker angsten i kroppen gennem en masse forskellige fysiske fornemmelser. Når man skal behandle angst, er det derfor vigtigt ret hurtigt at give dig en forståelse for, hvad det er, der sker i din krop og din hjerne, når du har angst. I selve behandlingen af de forskellige angstlidelser, med undtagelse af panikangst –  er det dog primært dine tanker og handlinger, der er i fokus, ud fra den antagelse at dette arbejde vil have en effekt på dine følelser og kropsfornemmelser.