Stress behandling

Stress er en fysiologisk reaktion på en belastende omstændighed. Den manifesteres i alle de fire aspekter i den kognitive diamant (dette illustrerer jeg i diamanterne længere nede på siden). Derfor er kognitiv terapi netop velegnet til behandling af stresstilstande.

Igennem de 16 år, jeg har arbejdet som psykolog, har jeg dannet mig et godt billede af, hvad der ofte er medvirkende til, at kroppens stressreaktion udvikler sig til at blive uhensigtsmæssig og skadende for dig, der oplever stressen i dit system.

Der er rigtig mange, der kommer til mig på grund af stress på arbejdet. De konkrete faktorer på arbejdet, som er medvirkende til den stressreaktion du eventuelt sidder med, kan jeg sjældent gøre noget ved. Det kan eksempelvis være en chef, som chikanerer, mobber eller ikke har hverken tilstrækkelig sympati eller empati til at kunne forholde sig til de arbejdsopgaver, der bliver krævet håndteret. Det kan være en alt for stor arbejdsbyrde pga. nedskæringer, sygemeldinger etc., eller det kan være mobning fra kollegaer. Uanset udefrakommende årsag til din stressreaktion så er det vanskeligt i det terapeutiske rum at løse den. Men det der kan arbejdes med, det er din håndtering af situationen – både kognitivt (på tankeplanet) og adfærdsmæssigt (handlingerne), og det gælder uanset om stressreaktionen skyldes arbejdet eller noget i privatlivet.

I kognitiv terapi arbejder man ud fra en konceptualisering af dit tanke- og handlemønster, som lyder, at det er i opvæksten – altså når vi er børn – at vi udvikler vores grundlæggende antagelse om os selv og andre. På baggrund af disse antagelser udvikler vi vores egne regler for, hvordan vi skal opføre os i vores liv – hvordan vi skal forholde os til os selv, til andre, hvilke regler vi skal følge, hvad vi skal gøre for at være vellidt, elsket etc. Disse regler influerer på vores hverdag, idet de påvirker, den måde vi tænker om, og tolker ting, og den måde vi handler på. Min erfaring er, at det netop derfor er disse regler – som man i kognitiv terapi også kalder for leveregler – der ofte er en medvirkende årsag til den stressreaktion, du er havnet i.

Kognitiv terapi fokuserer på at identificere og ændre negative tanke- og adfærdsmønstre, men også leveregler og grundantagelser der kan være medvirkende årsag til den stressreaktion, du oplever. Der arbejdes med at identificere de stressfremkaldende tanker, ofte benævnt negative automatiske tanker. Disse tanker kan være overdrevne, urimelige eller simpelthen ukorrekte. Ved at udfordre og revidere disse tankeprocesser kan vi ændre på den måde, du opfatter og reagerer i stressende situationer, og ved at arbejde med dine leveregler efterfølgende og modificere dem, hvis de af en eller flere grunde er uhensigtsmæssige for dig, så vil vi arbejde på, at du gerne skulle undgå at komme ud i en lignende stressreaktion igen.

Da en stressreaktion, som skrevet tidligere, er en fysiologisk reaktion, er det også vigtigt at arbejde med at få dit nervesystem i ro, og få det til at forstå, at der ikke længere er grund til at overarbejde. Dette findes der forskellige teknikker til, og det vil være noget af det første, der bliver fokuseret på i behandlingen, da det er vanskeligt at arbejde kognitivt, hvis ens nervesystem hele tiden er på overarbejde.

Som skrevet ovenfor er de 4 elementer i diamanten alle i spil i enhver stressproblematik. Lad mig vise dig et eksempel: