Supervision

Jeg tilbyder:

Online individuel supervision:
Ydes kun som led i autorisationsuddannelsen og specialistuddannelsen.

Online gruppesupervision for grupper fra 4-6 deltagere:
Ydes kun som led i autorisationsuddannelsen, specialistuddannelsen.

Supervisionen foregår online vha. krypteret videosignal over www.whereby.com. Dette gælder også for gruppesupervisionen.

Supervision er til dig, der er på vej mod autorisation, og som mangler dine supervisionsdele, hvad enten det er supervision på egen stil eller på metoden og konkrete sager. Det samme tilbyder jeg til dig, der er på vej til at blive specialist.

Metode:

Jeg superviserer ud fra den kognitive adfærdsterapeutiske referenceramme, men trækker også på teknikker, metoder og øvelser fra andre retninger, jeg har god erfaring med, og dette gør jeg alle de steder, jeg finder det relevant.

Hvis det er supervision i gruppe, så vil jeg ofte gøre brug af et reflekterende team. Det er gruppen, pånær den af jer, som har en sag op til supervision (supervisanden), der udgør det reflekterende team. Det vil foregå således, at jeg først taler grundigt om selve problematikken, med den af jer, der har en sag til supervision. Dette indebærer også at få klarlagt, hvad der er behov for at få supervision på. Dernæst vil det reflekterende team få lov at stille supervisanden opklarende spørgsmål, og herefter vil teamet sammen højt reflektere over problematikken, og hvordan den kan håndteres. Formålet hermed er, at supervisanden kan sidde og lytte med, uden at skulle forholde sig til at svare på spørgsmål.

Jeg bruger det reflekterende team, fordi I alle sidder med gode kompetencer og ideer til løsning og håndtering af mange forskellige problematikker, og på denne måde kan alle få god gavn af hinandens ekspertiser. Slutteligt vil jeg komme med mine overvejelser og ideer til håndtering af den givne problematik, og herefter vil supervisanden få mulighed for at reflektere over, hvad der har været brugbart for vedkommende.