Samarbejde og alliance

Samarbejde og terapeutisk alliance er blevet undersøgt intensivt i psykoterapiforskningen, og der er en bred konsensus om, at de spiller en kritisk rolle for positive terapeutiske udfald. Et af de mest indflydelsesrige og ofte citerede studier vedrørende dette emne er:

Horvath, A. O., & Greenberg, L. S. (1989). “Development and validation of the Working Alliance Inventory.” Journal of Counseling Psychology, 36(2), 223-233.

I denne undersøgelse blev “Working Alliance Inventory” (WAI) introduceret og valideret som et måleinstrument til at vurdere kvaliteten af den terapeutiske alliance mellem klient og terapeut. Horvath og Greenbergs arbejde var grundlaget for mange efterfølgende studier, der undersøgte forholdet mellem alliancen og det terapeutiske udfald.

Et andet vigtigt arbejde er:

Martin, D. J., Garske, J. P., & Davis, M. K. (2000). “Relation of the therapeutic alliance with outcome and other variables: A meta-analytic review.” Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(3), 438-450.

I denne meta-analyse blev 79 studier (over 6,000 klienter) analyseret for at bestemme forholdet mellem terapeutisk alliance og terapeutiske udfald. Resultaterne indikerede, at terapeutisk alliance er en moderat og vigtig prædiktor for et positivt terapeutisk udfald uafhængigt af den specifikke type terapi, der bliver anvendt.

Disse studier, sammen med mange andre, understreger vigtigheden af samarbejde og terapeutisk alliance i psykoterapi. De viser, at en stærk alliance ikke kun er en “god-at-have” faktor, men en afgørende komponent i at sikre positive resultater for mennesker i terapeutisk behandling. Dette stemmer også fuldstændig overens med mine egne erfaringer gennem snart 17 år som praktiserende psykolog. Hvis ikke du oplever dig tryg, hørt og forstået, så er det svært at have tillid til den, som skal hjælpe dig, og det gør det svært at være åben og sårbar, hvilket er nødvendigt for at kunne arbejde med sig selv og udvikle sig. Det er derfor meget vigtigt for mig, at du føler dig godt tilpas, når du er i behandling hos mig.