Styrk dit selvværd

Kognitiv terapi er en anerkendt metode til at styrke et knækket selvværd. Helt overordnet fokuserer kognitiv terapi på at identificere og udfordre negative tankemønstre og overbevisninger, som du, af den ene eller anden grund, kan have udviklet om dig selv, andre og verden, og erstatte dem med mere realistiske og positive perspektiver om, og på, dig selv, andre og verden.

I kognitiv terapi arbejder man ud fra en kognitiv konceptualisering af den person, som har brug for hjælp. Billedligt fortalt indebærer dette, at vi sammen, brik for brik, samler puslespillet dig. Teorien i den kognitive konceptualisering lyder på, at det er i barndommen, at vi udvikler vores grundlæggende antagelser om os selv og andre. På baggrund af disse antagelser udvikler vi egne regler for, hvordan vi skal opføre os i vores liv – hvordan vi skal forholde os til os selv og til andre, og hvilke regler vi skal følge, hvad vi skal gøre for at være vellidt, elsket etc. Disse regler influerer på vores hverdag, idet de påvirker, den måde vi tænker om, og tolker ting, os selv og andre, og den måde vi handler på. Min erfaring er, at det netop derfor er disse regler – som man i kognitiv terapi også kalder for leveregler – der, sammen med negative grundantagelser om dig selv, er årsagerne til, at du kæmper med et lavt selvværd.

Forskellen mellem selvværd og selvtillid:

Der skelnes mellem selvværd og selvtillid. Man kan faktisk godt have en stærk selvtillid og samtidig kæmpe med et lavt selvværd. Hvad er forskellen?

Selvværd handler om, vores antagelser om vores værd som menneske. Er jeg noget værd, eller er jeg ikke noget værd. Hvis vi tænker, at vi grundlæggende som person ikke er noget værd, så antager vi helt naturligt, at andre også tænker, at vi ikke er noget værd, og det påvirker vores adfærd og sociale interaktioner.

Eksempler på negative antagelser om ens eget værd er:

Jeg er ikke god nok

Jeg er ikke værd at elske

Jeg er forkert

Jeg slår ikke til

Jeg passer ikke ind

Jeg er anderledes

Selvtillid handler om, hvorvidt du har tillid til, at du er god til noget. Så det handler så at sige om færdigheder. Du kan tænke, at du er god til dit arbejde, eller god til specifikke ting på dit arbejde, men samtidig kan du kæmpe med et lavt selvværd, som får dig til at antage, at dine kollegaer ikke gider dig, er ligeglade med dig.

Som jeg skrev i starten, så er målet med din behandling, at få dig der hen i din grundlæggende antagelse om dig selv, hvor du har et realistisk syn af dig selv. Igennem de mange år jeg har arbejdet med selvværdsproblematikker, er det min klare erfaring, at et realistisk syn også indebærer et mere positivt syn på dig selv. Hvordan vi når der til, vil jeg forklare mere uddybende længere nede på siden.

I alle selvværdsproblematikker er de 4 elementer i diamanten i spil. Lad mig vise dig et eksempel: