Skematerapi (Schematerapi)

Schematerapi er for mange, som har kendskab til terapiformen, set som en integrativ psykoterapeutisk metode, der kombinerer elementer fra kognitiv adfærdsterapi, objektrelationsteori, gestaltterapi, og tilknytningsteori. Den blev udviklet af Dr. Jeffrey Young i 1990’erne, og han ville selv sige, at det ikke er en integrativ metode, men en videreudvikling der ganske rigtigt trækker på de nævnte terapeutiske teorier, men som er en terapiform og metode i sig selv. Han udviklede schematerapi til at arbejde med psykiske lidelser, som han oplevede ikke responderede tilstrækkeligt på traditionel kognitiv adfærdsterapi. Schematerapi fokuserer på identifikation og ændring af dybtliggende mønstre eller temaer i tænkning, følelser og adfærd, kendt som ‘schemata’ eller ‘livsopskrifter’, der er udviklet på grund af omsorgssvigt i barndommen, der har ført til en forstyrrelse i personlighedsstrukturen.

Hvad er Schemaer?

Schemaer er bredt forståede mønstre eller temaer, som ofte udvikles tidligt i livet og fortsætter med at påvirke din måde at tænke, føle, og opføre dig på i voksenlivet. De opstår som reaktion på grundlæggende behov, der ikke er blevet tilfredsstillet i barndommen eller ungdommen, og kan resultere i uhensigtsmæssige håndteringsstrategier. De minder således meget om grundlæggende antagelser, som man arbejder med i kognitiv terapi, men et schema omfatter både den grundlæggende antagelse og de medfølgende leveregler (se afsnit om kognitiv terapi for en forståelse for leveregler og grundantagelser).

Hvordan fungerer Schematerapi?

Schematerapien arbejder med at identificere og ændre disse dybtliggende mønstre gennem en kombination af terapeutiske teknikker. Terapien involverer typisk:

  1. Udforskning af barndomsoplevelser: At forstå hvordan bestemte schemaer er blevet dannet som reaktion på oplevelser i barndommen.
  2. Identifikation af schemaer: Du lærer at genkende og navngive de specifikke schemaer, der påvirker dit liv.
  3. Ændring af uhensigtsmæssige håndteringsstrategier og mønstre også kaldet modes: Sammen arbejder vi med at udfordre og ændre de negative tankemønstre og den uhensigtsmæssige adfærd du har, når du reagerer i dine modes. Modes er her-og-nu følelsesmæssige, tankemæssige og adfærdsmæssige reaktioner på at dit schema er aktiveret.
  4. Følelsesmæssig bearbejdning: Gennem specifikke schematerapeutiske øvelser arbejder vi med dine modes forbundet med dine schemater. Dette arbejde består meget i at bearbejde de følelser (og tanker), der opstår, når et schema er aktiveret. Vi vil arbejde på, at du bedre kan regulere dine følelser i dine problematiske situationer.
  5. Udvikling af sundere strategier: Du vil lære nye mere hensigtsmæssige måder at tænke og reagere på i forhold til de udfordringer, du står over for.