OCD behandling

Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) er en angstlidelse karakteriseret ved påtrængende tanker (obsessioner) og gentagne ritualer/handlinger (kompulsioner).

Man kan have OCD i forskellige grader – let, middelsvær og svær OCD. Let OCD ses bla. hos børn, som i en periode kan lege med, at man ikke må træde på stregerne på fortovet, eller at bamserne skal stå på en bestemt måde. Der ligger som regel ikke nogen antagelse om, at der vil ske noget dårligt/farligt, hvis de ikke gør det, og det gør, at det for det meste ikke udvikler sig til en egentlig lidelse. Middelsvær og svær OCD er behandlingskrævende, her er det essentielt at søge professionel hjælp, da en ubehandlet OCD kan være meget invaliderende og indskrænkende i ens liv. Med korrekt behandling kan de fleste med OCD opleve betydelig symptomlindring.

For at behandle OCD kombineres ofte to metoder: psykoterapi og medicin, dog er psykoterapi, som udgangspunkt, oftes første valg, idet psykoterapi har dokumenteret mere holdbare virkninger end medicin og er uden medicinbivirkninger.

Medicinsk behandling indebærer primært serotonin genoptagelsesinhibitorer (SSRI præparater), som hjælper med at regulere hjernens kemiske balance. Eksempler inkluderer fluoxetin og sertralin.

Kognitiv terapi er en særlig god terapeutisk behandlingsmetode til OCD, idet den både arbejder med tankerne og med adfærden. I arbejdet med adfærden bruges en særlig effektiv teknik, der hedder eksponerings- og responsprævention (ERP). Med ERP vil vi i dit tempo eksponere dig for din OCD, og arbejde med ikke at gå med den. Det vil sige, hvis din OCD fortæller dig, at du er nødt til at tjekke hoveddøren et vist antal gange, inden du forlader dit hjem, ellers vil der ske noget dårligt med dig eller din familie (det er tanken), så skal du lade være med at tjekke hoveddøren (det er adfærden). Du skal gå imod, hvad din OCD fortæller dig. Det er den eneste måde, hvorpå du finder ud af, om det, din OCD fortæller dig, er sandt eller ej. Nu tænker du måske: “Det kommer aldrig til at ske”, men det gør det, fordi forinden har vi arbejdet med netop dine katastrofetanker, som er, hvad din OCD fortæller dig, at der vil ske, hvis ikke du gør, som den siger.

Som beskrevet ovenfor er den kognitive terapeutiske tilgang til behandlingen af OCD, at arbejde med tankerne og adfærden, ud fra den præmis at dette arbejde vil have en effekt på følelserne (angsten) og de kropslige symptomer der følger med angsten.  Jeg taler her om et af grundelementerne i kognitiv terapi – den kognitive diamant. Den kognitive diamant er en model, der illustrerer hvordan vores tanker, følelser, adfærd og kropsfornemmelser gensidigt påvirker og styrer hinanden. Derfor er den et super redskab til både at få et overblik over, hvordan din OCD påvirker dig, og hvordan du kan arbejde med den, så den forsvinder.

Lad mig vise dig et eksempel: