Kognitiv Terapi

Kognitiv adfærdsterapi – i folkemunde i dag blot kaldt kognitiv terapi, hvorfor jeg også vil gøre det her – er en af de mest anvendte og forskningsunderstøttede psykoterapeutiske metoder. Den er særligt kendt for sin effektivitet i behandling af en række psykiske lidelser, inklusiv angst, depression, OCD, stress og mange andre lidelser.

Hovedprincippet bag kognitiv terapi er, at vores tanker (kognitioner), følelser og adfærd indbyrdes påvirker hinanden, samt at mange psykiske problemer opstår som et resultat af negative, forvrængede og uhensigtsmæssige tanker om os selv, andre og verden omkring os. Disse tanker kan føre til negative følelser og uhensigtsmæssig adfærd, som igen fastholder eller forværrer psykiske lidelser. Målet med kognitiv terapi er at hjælpe dig med at genkende disse forvrængede tanker og ændre dem til mere realistiske og hjælpsomme tænkemønstre – denne proces kaldes for kognitiv omstrukturering.

Terapien er en aktiv proces, hvor du og jeg sammen arbejder på at identificere og forstå de tanker og overbevisninger, der bidrager til dine problemer. Dette inkluderer ofte en undersøgelse af, hvordan tidligere erfaringer kan have formet disse tanker og overbevisninger.

Udover arbejdet med tankemønstrene er det også en meget vigtig del af behandlingen – uanset lidelse – at arbejde med adfærden. Adfærden er både påvirket af, men påvirker også i sig selv, tankerne. Derfor er det mindst lige så vigtigt at identificere uhensigtsmæssig adfærd og ændre på disse mønstre, for at kunne behandle en given psykisk lidelse. Uhensigtsmæssig adfærd kan omfatte at undgå visse situationer, overengagement i bestemte aktiviteter, job, uddannelse eller undladelse af at engagere sig i aktiviteter, der tidligere har været nydelsesfulde eller givende. Det kan også være altid at prioritere andre før sig selv.

En central del af kognitiv terapi er hjemmearbejde. Der sker meget i det terapeutiske rum med mig, men for at de mere hensigtsmæssige og realistiske tanke- og adfærdsmønstre samt strategier, vi kommer frem til i behandlingen, kan stadfæste sig i dit sind, skal du ud og anvende de værktøjer, teknikker og strategier, du har lært i terapien. Du skal ud i dit daglige liv og afprøve vores nye hypoteser om dig selv, andre og verden. Disse værktøjer og strategier vil du kunne bruge resten af dit liv. De kan hjælpe dig med at håndtere fremtidige stressfaktorer og udfordringer på en mere effektiv måde og kan derfor reducere risikoen for tilbagefald af mange psykiske lidelser.

Kognitiv terapi er en tidsbegrænset og målrettet terapiform. Dette betyder, at terapien ofte er kortere end andre typer psykoterapi, samt at behandlingen fokuserer på specifikke mål, vi sammen har sat for din behandling. Det er en struktureret terapiform med tydelighed og samarbejde i fokus.

Endnu et vigtigt aspekt i kognitiv terapi er vægtningen af den terapeutiske relation – det vil sige den relation, der opbygges mellem du og jeg. Selvom terapien er struktureret og målrettet, er det vigtigt, at der er en tryg og tillidsfuld relation os imellem. En relation baseret på gensidig respekt, tillid og samarbejde. Som behandler er det meget vigtigt for mig at opbygge denne relation og sikre, at du føler dig set, hørt, forstået og støttet gennem hele terapiforløbet.