Metakognitiv Terapi

Metakognitiv terapi (MKT) er en forholdsvis ny terapeutisk tilgang, som anses for at høre ind under den tredje bølge af terapiformer inden for kognitiv adfærdsterapi. Metakognitiv terapi har vist sig at være særlig effektiv i behandlingen af specifikke lidelser såsom generaliseret angst (GAD) og ruminationer ved depression. Her er nogle af de centrale fordele ved metakognitiv terapi i denne sammenhæng:

  1. Fokus på tankeprocesser snarere end indhold: I modsætning til traditionelle terapiformer, som ofte koncentrerer sig om indholdet af negative tanker, fokuserer metakognitiv terapi på selve ‘tankeprocessen’. Det betyder, at terapien arbejder med, hvordan du tænker, snarere end hvad du tænker på. Det vil sige, at der i terapien bliver zoomet ud og set på alle tankerne samlet – hvad gør de ved dig, hvilken funktion har de, er de gavnlige eller uhensigtsmæssige for dig? Dette er særligt gavnligt i behandlingen af GAD og depression, hvor uhensigtsmæssige tankeprocesser såsom konstant bekymring eller ruminering spiller en central rolle.
  2. Reduktion af ruminering og bekymring: Med metakognitiv terapi lærer du at genkende og ændre dine metakognitive overbevisninger – de tanker, du har om dine egne tanker. Hvis du eksempelvis lider af GAD, kan du måske have den overbevisning, at konstant bekymring er en måde at forhindre, at noget negativt sker – bekymringerne gør dig så at sige forberedt. Her går metakognitiv terapi ind og hjælper med at udfordre og ændre disse overbevisninger, ved at sætte dem i perspektiv og se dem “udefra”. Dette reducerer tendensen til rumination og bekymring, som er kernen i GAD og fylder meget i depression.
  3. Udvikling af selvregulering: Metakognitiv terapi har også nogle gode redskaber til at håndtere sine tanker. Der arbejdes med, at en tanke kun er en tanke. Det er ikke nødvendigvis virkeligheden, og du behøver ikke at handle på den. Der arbejdes med, om bekymringen eller tanken er produktiv eller uproduktiv – kan du handle på den og løse din bekymring, eller kan du ikke handle på den, fordi det ikke en gang er sikkert, at den bliver til virkelighed?
  4. Hurtig Effekt: Når du formår at se dine tanker, som blot tanker, du ikke behøver at handle på, så vil du i mange tilfælde kunne opleve en hurtig og mærkbar forbedring ift. påvirkningen af dine tanker og bekymringer på dit humør og dit velvære.

Samlet set er metakognitiv terapi en effektiv metode til behandling af generaliseret angst og ruminationer i depression, da den adresserer de grundlæggende tankeprocesser, der driver disse tilstande, og giver dig værktøjer til bedre at regulere dine tanker og følelser. Derfor bruger jeg også netop disse principper indenfor metakognitiv terapi i min behandling, særligt når jeg behandler generaliseret angst, men også når jeg behandler andre angstlidelser, hvor bekymringer spiller en stor rolle. På samme vis bruger jeg også omtalte metakognitive principper, når jeg behandler depressioner, hvor ruminationer spiller en stor rolle.